A HP MARKETPLACE FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(hatályos 2022. Február 17. napjától)


I.Általános rendelkezések


1.A Felhasználási Feltételek, mint általános szerződési feltételek tartalmazzák mindazokat a rendelkezéseket, amelyek szerint az ALSO Hungary Kft. (a továbbiakban: ALSO) által üzemeltetett www.hpmarket.com/hu internetes oldalon található weboldal (a továbbiakban: Weboldal), a Weboldalon található elektronikus kereskedelmi felület (a továbbiakban: HP Marketplace) és a Weboldal és a HP Marketplace szolgáltatásai elérhetőek  az ezen szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) részére és amely rendelkezések szerint a Weboldal és a HP Marketplace szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybe lehet venni.


2.Az ALSO a www.hpmarket.com/hu domain nevet az ALSO és a HP Europe B.V. (Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nantd’Avril, 150, CH-1 Z17 Meyrin Z, Genf, Svájc, a továbbiakban: HP) között létrejött megállapodás alapján jogosult használni.


3.A Felhasználási Feltételek részét képezi annak minden melléklete, továbbá minden olyan irányelv, szabályzat, tájékoztató vagy egyéb leírás, amely a Weboldal vagy a HP Marketplace és a Szolgáltatások használatával és igénybevételével kapcsolatos, továbbá a HP Marketplace Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban együtt: Felhasználási Feltételek).


4.A Felhasználási Feltételek, mint általános szerződési feltételek alkalmazója az ALSO Hungary Kft., amelynek adatai az alábbiak:


Cégadatok:

cégnév: ALSO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 1. em.

cégjegyzékszám: 01-09-992805

nyilvántartó szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 24149958-2-42


Elérhetőségi adatok:

ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 501 6780

ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe: kapcsolat.hu@also.com

ügyfélszolgálat elérhetősége: ALSO Hungary Kft., 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 1. em.


Tárhelyszolgáltató adatai:

cégnév: T-Mobile Polska S.A.

székhely: Datacenter - Piaseczno, ul Jana Pawła II 66,

telephely: Poland

elérhetősége: grzegorz.kukielka_w@t-mobile.pl


5.A Felhasználási Feltételek személyi hatálya elsősorban a HP Marketplace Felhasználóira terjed ki. A Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell továbbá mindazon személyre – függetlenül attól, hogy ezen személy a HP Marketplace Felhasználójának minősül-e, azaz igénybe veszi-e a HP Marketplace szolgáltatásait – aki a Weboldalra belép és azt böngészi. A Weboldalra történő belépéssel és a Weboldal böngészésével a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a Weboldal használója elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


II.A HP Marketplace bemutatása


6.A HP Marketplace egy olyan internetes piactér, amelyet – a HP-vel kötött megállapodása alapján – az ALSO hozott létre és az ALSO üzemeltet a HP szerződött partnerei (HP authorized partner) és az ALSO szerződött partnerei (ALSO partnerkóddal rendelkező viszonteladók, a továbbiakban együtt: Viszonteladók) részére annak érdekében, hogy a Viszonteladók a HP brand alá tartozó és az ALSO által forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat (a továbbiakban: Termékek) egységes elektronikus kereskedelmi felületen értékesíthessék a vásárlók (végfelhasználók és fogyasztók, a továbbiakban együtt: Vásárlók) részére, a HP Szelektív Forgalmazási Feltételekben (Selective Distribution Criteria) és a Felhasználási Feltételekben meghatározott általános és a Viszonteladók által meghatározott egyedi feltételek szerint.


7.A HP Marketplace célja, hogy a Viszonteladók részére a HP Marketplace által meghatározott Termékek tekintetében megkönnyítse az elektronikus értékesítési piacra lépést az egységes elektronikus értékesítési felület elérhetővé tételével, azáltal, hogy egységes megjelenés alatt, a Vásárlók számára széles körben elérhető módon, közvetlen kapcsolatot teremt a Viszonteladók és a Vásárlók között.


8.A Viszonteladók a HP Marketplace-en keresztül értékesített Termékekhez kapcsolódóan jogosultak saját, az általuk értékesített Termékekhez kapcsolódó szolgáltatásaikat (a továbbiakban: Viszonteladói Szolgáltatások) értékesíteni.


9.A HP Marketplace az ALSO tulajdonában áll és azt az ALSO üzemelteti. Az ALSO a HP Marketplace-en nem végez kereskedelmi tevékenységet, az ALSO csupán a Viszonteladók Termékeit és a Viszonteladói Szolgáltatásokat teszi elérhetővé a HP Marketplace-en a Vásárlók részére.


10.A HP Marketplace-en keresztül megkötött ügyletek során a konkrét adásvételi, illetve kapcsolódó megbízási/vállalkozási szerződések a Viszonteladók és a Vásárlók között jönnek létre, a HP Marketplace ezen szerződéseket közvetíti a Viszonteladók és a Vásárlók között. Ezen ügyletekben sem a HP, sem az ALSO nem vesz részt, sem a HP, sem az ALSO nem minősül ezen szerződésekben eladónak/szolgáltatónak ezért ezen ügyletekért semmilyen felelősséget nem vállalnak.


11.A Weboldalon és a HP Marketplace-en megjelenő bármely információk – ideértve különösen a Termékekkel kapcsolatos, a Termékek minőségére, tulajdonságaira vonatkozó adatokat (elsősorban a méret- és súly adatokat, a Termékek minden rajzát, illusztrációját, jellemzőjét, specifikációját, valamint a Termékkel kapcsolatosan megjelenített egyéb ilyen információt) – csak tájékoztatásul szolgálnak, ezen információk nem minősülnek a HP vagy az ALSO részéről ajánlattételnek a Termékek értékesítésére vonatkozóan, azokért a HP és az ALSO nem vállal semmilyen felelősséget. Minden esetben a Vásárlók kizárólagos döntése és felelőssége, amennyiben a Weboldalon és a HP Marketplace-en a Termékekkel kapcsolatosan megjelenő információkra tekintettel az adott Terméket a Viszonteladótól megrendelik.


12.A HP Marketplace-en keresztül értékesített Viszonteladói Szolgáltatásokkal kapcsolatosan megjelenített bármely információt (beleértve különösen a szolgáltatások körét, tartalmát és a szolgáltatások nyújtásának bármely feltételét) kizárólag az adott Viszonteladói Szolgáltatást nyújtó Viszonteladó jeleníti meg, amelyre tekintettel ezen tájékoztatásokért sem a HP, sem az ALSO semmilyen felelősséget nem vállal.


13.A HP Marketplace-en megjelenített Termékekkel és Viszonteladói Szolgáltatásokkal kapcsolatosan ismertetett vásárlási feltételek, beleértve különösen a vételárat, a Viszonteladók általi szállításra vonatkozó információkat, továbbá a Termékekkel és Viszonteladói Szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatosságvállalásra és jótállásra vonatkozó tájékoztatásokat, minden esetben a Viszonteladók tájékoztatásai, ezen információkért sem a HP, sem az ALSO nem vállal felelősséget.III.A HP Marketplace használata


14.Regisztráció


14.1.Annak érdekében, hogy a Viszonteladók igénybe vehessék a HP Marketplace szolgáltatásait, kötelesek a Weboldalon regisztrálni és a HP Marketplace használata érdekében felhasználói fiókot létrehozni. A Viszonteladók a HP Marketplace szolgáltatásait kizárólag regisztráció mellett vehetik igénybe. A Vásárlók jogosultak, de nem kötelesek a Weboldalon regisztrálni és felhasználói fiókot létrehozni, a Vásárlók regisztráció nélkül is igénybe vehetik a HP Marketplace szolgáltatásait.


14.2.A regisztráció minden esetben önkéntes, azonban a Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ALSO jogosult a HP Marketplacet vagy annak bizonyos szolgáltatásait kizárólag regisztrált Felhasználók részére elérhetővé tenni.


14.3.A regisztrációs folyamat során a Viszonteladó és a regisztrálni kívánó Vásárló a Weboldal utasításainak megfelelően köteles megadni mindazon adatait, amelyeket a Weboldal kötelezően feltüntetendő adatként megjelöl, továbbá jogosult megadni azon adatokat, amelyek rögzítését a Weboldal lehetővé teszi. A regisztráció során a Viszonteladó minden esetben köteles feltüntetni az ALSO partnerszámát, amely igazolja, hogy az ALSO szerződött partnere és az ALSO által értékesített termékek viszonteladója.


14.4.A regisztráció során a Felhasználók kötelesek egy működő elektronikus levelezési címet megadni. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a HP Marketplace, a Viszonteladók és a Vásárlók ezen elektronikus levelezési címet fogják használni a HP Marketplace-en keresztül megkötött ügyletekkel kapcsolatos kommunikáció során. Ebből következően a Felhasználók elfogadják, hogy kizárólagos felelősségük elérhető és működő elektronikus levelezési címet megadni annak érdekében, hogy a HP Marketplace használata során, illetve a HP Marketplace-en keresztül megkötött ügyletekkel kapcsolatosan elektronikus leveleket kapjanak.


14.5.A Viszonteladó a regisztráció során köteles megadni az általa elfogadott fizetési és szállítási módokat (a HP Marketplace által alkalmazott fizetési és szállítási módok közül történő kiválasztással). A Viszonteladó legalább két fizetési módot köteles elfogadni, amelyek magukban foglalják az általánosan elterjedt bankkártyákkal történő fizetést, valamint a banki átutalást.


14.6.A Viszonteladó jogosult igénybe venni a HP Marketplace által ajánlott online fizetési rendszereket és jogosult azokban részt venni, amely részvételi szándékát a Viszonteladó a regisztráció során jogosult megjelölni. A HP Marketplace-en elérhető online fizetési szolgáltatást az ALSO együttműködő partnere, a PayPro S.A. (székhelye: Poznań, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nyilvántartja Poznani Kerületi Bíróság, nyilvántartási száma: 0000347935, közösségi adószáma: 7792369887) nyújtja. Amennyiben a Viszonteladó igénybe kívánja venni az online fizetési szolgáltatásokat, a Viszonteladó köteles a fent megjelölt szolgáltatóval az erre vonatkozó külön szerződés megkötésére, amely feltétele az online fizetési rendszerben történő részvételnek. Amennyiben a Viszonteladó a regisztráció során az elektronikus fizetési rendszerben történő részvételt megjelöli, az ALSO felveszi a kapcsolatot a Viszonteladóval a szükséges szerződések megkötése érdekében. Az online fizetési rendszerekben való részvételre vonatkozó speciális rendelkezéseket a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza.


14.7.Az ALSO bármikor jogosult a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat ellenőrizni, és amennyiben kétsége merül fel a megadott adatok valóságát illetően, vagy felmerül, hogy a Felhasználó a HP Marketplace szolgáltatásait jogsértő célokra és módon, vagy visszaélés-szerűen kívánja jövőben felhasználni, jogosult a regisztrációt megtagadni.


14.8.A felhasználói fiókhoz a Viszonteladó és a Vásárló köteles az egyedi azonosítására alkalmas felhasználónevet és a felhasználói fiókhoz történő kizárólagos hozzáférést biztosító jelszót megadni. Az ALSO fenntartja a jogát arra, hogy a HP Marketplace használatának biztonsága érdekében a felhasználónév és a jelszó kialakítására vonatkozó speciális szabályokat írjon elő (pl. meghatározott karakter hosszúság, meghatározott karakterek használata), továbbá időszakonként a jelszó megváltoztatására szólítsa fel a Felhasználót és a HP Marketplace további használatának feltételeként a jelszó módosítását írja elő.


14.9.A Viszonteladó és a Vásárló tudomásul veszik, hogy kizárólagosan felelősek a felhasználói fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó titokban tartásáért és azért, hogy a felhasználói fiókot és az ahhoz történő hozzáféréshez szükséges felhasználónevet és jelszót kizárólag az arra felhatalmazással rendelkező személyek használhassák. A ALSO semmilyen felelősséggel nem tartozik azokért a károkért, amelyek a felhasználói fiók illetéktelenek által történő használatból erednek. Az ALSO-nak nem áll módjában és nem is köteles ellenőrizni, hogy a felhasználói fiókot a Viszonteladó és a Vásárló részéről az arra jogosult személy használja-e.


14.10.A felhasználói fiók regisztrációját követően az ALSO – a HP-vel történt egyeztetés alapján – 48 (negyvennyolc) órán belül dönt a regisztráció elfogadásáról. A regisztráció elfogadása esetén az ALSO a felhasználói fiókot külön értesítés nélkül aktiválja. A regisztráció elutasításáról ALSO értesíti a Felhasználót. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy sem az ALSO, sem a HP nem köteles a regisztrációt elfogadni, és jogosult a regisztráció elfogadását bármely esetben indokolás nélkül megtagadni. .


14.11.Amennyiben kétség merül fel a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok valódiságát illetően, az ALSO az adatok ellenőrzésének idejére jogosult a felhasználói fiókot felfüggeszteni és a Felhasználó hozzáférését korlátozni a HP Marketplace szolgáltatásaihoz.


14.12.A Felhasználók a regisztráció során megadott adataik módosítását bármikor jogosultak az ALSO-nál kezdeményezni. Ez esetben a regisztrációra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.


14.13.A Felhasználó a felhasználói fiók regisztrációjával, illetve a felhasználói fiókba történő belépéssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználói Feltételek rendelkezéseit. A Felhasználó a regisztráció során ezen nyilatkozatát kifejezetten köteles megerősíteni.


14.14.A regisztrációval az ALSO és a Felhasználó között szerződés jön létre az HP Marketplace szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a szerződéseket az ALSO nem iktatja. A Felhasználási Feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.15.A HP Marketplace használatára vonatkozó általános szabályok


15.1.A Felhasználók a HP Marketplace használata során kötelesek betartani a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. A Felhasználók a HP Marketplace szolgáltatásait kizárólag a hatályos jogszabályok, hatósági előírások és a Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek maradéktalan betartásával, rendeltetésszerűen, mások – beleértve a többi Felhasználót, valamint az ALSO-t és a HP-t is – jogainak és jogos érdekeinek tiszteletben tartásával vehetik igénybe és használhatják. A Felhasználók kötelesek a HP és az ALSO, valamint harmadik személyek jogait sértő vagy veszélyeztető magatartások tanúsításától tartózkodni.


15.2.A Felhasználók kötelesek biztosítani, hogy a HP Marketplace használata során a képviseletükben eljáró személy minden esetben megfelelő felhatalmazással rendelkezik a Felhasználó képviseletére és a HP Marketplace keretén belüli szerződések megkötésére, a szerződéses kötelezettségvállalások elfogadására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.


15.3.A Felhasználók kötelesek az általuk a HP Marketplace-en keresztül megkötött adásvételi és szolgáltatási szerződéseket a szerződés rendelkezései szerint teljesíteni, kivéve, ha a teljesítés alól jogszabály vagy a másik féllel kötött megállapodás alapján mentesülnek.


15.4.A Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartásról, amely sérti vagy veszélyezteti a HP Marketplace rendszereinek működését, beleértve a vásárlói értékelések rendszerét. A Felhasználók vállalják, hogy nem terjesztenek el a HP Marketplace rendszerein vírusfertőzést, és nem tanúsítanak olyan magatartást, valamint nem alkalmaznak semmilyen olyan technológiát, amely a HP Marketplace működésébe beavatkozik, azt megváltoztatja, módosítja vagy akadályozza vagy amely nem összeegyeztethető a HP Marketplace rendeltetésszerű használatával, vagy amely ezeket célozza. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ilyen tevékenységekért teljes büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartoznak.


15.5.A Felhasználók kötelesek tiszteletben tartani a személyes adatok védelmére és az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezéseket. A Felhasználók nem jogosultak a HP Marketplace rendszereiből jogosulatlanul adatokat megismerni, bármilyen módszerrel (beleértve a technikai eszközök használatát is) más Felhasználók adatait gyűjteni, lemásolni vagy lementeni, kivéve, ha ehhez az érintettek kifejezetten hozzájárultak. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ilyen tevékenységekért teljes büntetőjogi és kártérítési felelősséggel tartoznak.


15.6.A Felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel más személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait bármilyen módon megsértik, beleértve különösen a HP és az ALSO szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. A tilalom vonatkozik különösen a HP Marketplace és az annak működését biztosító szoftver és annak forráskódja, valamint a HP Marketplace-en megjelenő valamennyi kép, szöveges leírás és marketing anyag többszörözésének, terjesztésének, nyilvánossághoz történő közvetítésének, nyilvános előadásának vagy kiállításának, továbbá átdolgozásának, módosításának tilalmára.


15.7.A Felhasználók kizárólag olyan tartalmakat jogosultak a HP Marketplace-en megjeleníteni, amelyek tekintetében a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok őket illetik meg, vagy rendelkeznek a szükséges felhasználási jogokkal a kérdéses tartalmak jogszerű megjelenítéséhez. A harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak megsértéséért kizárólag a jogsértő tartalmakat közzétevő Felhasználók feleknek és kötelesek az ALSO-t és a HP-t minden ezen alapuló igény alól haladéktalanul mentesíteni.


15.8.A Felhasználók nem jogosultak a HP Marketplace megkerülésével értékesíteni vagy megvásárolni a Termékeket, és nem jogosultak egymással közvetlen kapcsolatot létesíteni annak érdekében, hogy a Termékek értékesítése során a HP Marketplace-t megkerüljék.IV.Eladás a HP Marketplace-en keresztül


16.A Viszonteladók által a HP Marketplace-en keresztül értékesített Termékek


16.1.A HP Marketplace-en keresztül kizárólag HP és az ALSO által meghatározott Termékek érhetők el, értékesíthetők és vásárolhatók meg. A Viszonteladó az értékesített Termékekhez kapcsolódóan jogosult rögzíteni az általa az adott Termékez kapcsolódóan kínált Viszonteladói Szolgáltatások körét, tartalmát, díját és a Viszonteladói Szolgáltatási nyújtásának egyéb feltételeit.


16.2.Viszonteladók a HP Marketplace-en keresztül kizárólag az ALSO-tól megvásárolt Termékeket és a Termékekhez kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatásokat értékesíthetik, és a Vásárlók kizárólag ezen Termékeket és a Termékekhez kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatásokat vásárolhatják meg. Bármely más termék vagy szolgáltatás értékesítése a Vásárlók részére a HP Marketplace-en keresztül nem megengedett.


16.3.A Termékekre vonatkozó információkat – beleértve a Termékek képét, leírását, használati útmutatóját – minden esetben a HP bocsájtja rendelkezésre és az ALSO helyezi el a HP Marketplace-en. A Viszonteladók nem jogosultak a Termékekre vonatkozó információt elhelyezni a HP Marketplace-en.


16.4.A Viszonteladók a regisztrációt követően a HP Marketplace-en a HP és az ALSO által elérhetővé tett Termékek közül választják ki az általuk értékesíteni kívánt Termékeket. A Termékeket a HP Marketplace termék kategóriánként listázza, amely listából történő kiválasztással és a „kosárhoz adás” gombra történő kattintással kerül az adott Termék a Viszonteladó által értékesített Termékkörbe. Amennyiben a Viszonteladó a felhasználói fiókon keresztül valamely Terméket általa értékesítendő Termékként megjelöl, ezzel egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárló által az adott Termék megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat esetén a megjelölt Terméket a Viszonteladó a Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések szerint értékesíti és adja át a Vásárló részére.16.5.A Viszonteladók jogosultak arra, hogy a Termékekhez kapcsolódóan általuk értékesített Viszonteladói Szolgáltatásokra vonatkozó információk elhelyezését kérjék az ALSO-tól. A Viszonteladó jogosult meghatározni az általa az értékesítésre kiválasztott Termékekhez kapcsolódóan nyújtott Viszonteladói Szolgáltatások körét, tartalmát, díjait, valamint a szolgáltatások nyújtásának egyéb feltételeit. Az információk megjelenítésére a HP Marketplace adta technikai adottságok által lehetővé tett terjedelemben van mód, erre tekintettel az ALSO nem vállal kötelezettséget ezen információk teljeskörű megjelenítésére. A Viszonteladók által megadott és a HP Marketplace-en megjelenő ilyen információkért, ezen információk pontosságáért, teljeskörűségéért és valóságáért az ALSO semmilyen felelősséget nem vállal.


16.6.Az ALSO nem vállal kötelezettséget arra, hogy a HP Marketplace-en keresztül valamennyi megjeleníthető Termék vagy bármely Termék adott pillanatban értékesíthető, illetve megvásárolható. A HP Marketplace az adott Terméknél feltünteti a készlet adatokat, amelyből a Viszonteladók és a Vásárlók tájékozódhatnak az adott Termék elérhetőségéről. A feltüntetett mennyiségű Terméknél nagyobb mennyiség adott Termékből a HP Marketplace-en keresztül nem vásárolható meg és nem értékesíthető. Amennyiben valamely Termék nincs készleten, ezért nem megvásárolható, ezt a HP Marketplace az adott Termék mellett feltünteti. Az ALSO nem vállal kötelezettséget arra, hogy az érintett Termék ismételten elérhető lesz és a Termék ismételt elérhetőségéről a Felhasználókat külön nem köteles tájékoztatni.


17.A Termékek és Viszonteladói Szolgáltatások árának feltüntetése


17.1.Az értékesítendő Termékek kiválasztását követően a Viszonteladó köteles megadni a Termék általa a Vásárlók felé történő értékesítése során alkalmazott vételárát olyan módon, hogy meghatározza azon pozitív százalékos mértéket, mint árrést, amely mértékű árréssel kívánja értékesíteni a Viszonteladó a kiválasztott Termékeket a HP Marketplace-en feltüntetett, az ALSO által a Viszonteladó felé alkalmazott viszonteladói árhoz képest. A Viszonteladó az általa érvényesíteni kívánt árrést termék kategóriánként adja meg.


17.2.A HP Marketplace a Vásárlók számára a Viszonteladó által értékesített Termékek esetében a Termékek vételáraként a viszonteladói ár Viszonteladó által megadott árréssel növelt összegét jeleníti meg. A HP Marketplace-en megjelenített viszonteladói ár és a Viszonteladó által alkalmazott árrés a Vásárlók részére nem kerül megjelenítésre, arról a Vásárlók nem szereznek tudomást.


17.3.A Viszonteladó a HP Marketplace rendszerében általa rögzített vételáron és szolgáltatási díjakon köteles a Termékeket és a Viszonteladói Szolgáltatásokat a HP Marketplace-en keresztül értékesíteni.


17.4.A Vásárlók részére megjelenő vételár és szolgáltatási díj tartalmazza a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti általános forgalmi adót. A Viszonteladók értékesítéseik során az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kötelesek felszámítani.


17.5.Amennyiben a Viszonteladó által rögzített vételár vagy szolgáltatási díj tévesen jelenik meg a HP Marketplace-en, ezt viszonteladó köteles az ALSO részére haladéktalanul jelezni a téves adat kijavítása érdekében.


17.6.Abban az esetben, ha a Vásárló a Viszonteladótól a HP Marketplace-en feltüntetett vételárhoz képest egyedi kedvezményes vételárra vonatkozó ajánlatot kér nagy mennyiségű Termékre vonatkozó megrendeléssel kapcsolatosan, a Viszonteladó köteles az egyedi vételár kedvezmény meghatározása érdekében az ALSO-tól ajánlatot kérni. Az ALSO – a HP-vel történt egyeztetést követően – tájékoztatja a Viszonteladót az érintett Termék ALSO által a Viszonteladó felé alkalmazott kedvezményes eladási áráról. A Viszonteladó a Vásárló felé egyedi kedvezményes vételárként az ALSO által a Viszonteladó felé alkalmazott eladási ár 17.1. pont szerinti mértékű, vagy annál alacsonyabb mértékű árréssel növelt összegét határozhatja meg.


17.7.A Viszonteladó a Termékek és Viszonteladói Szolgáltatások áraként kizárólag az általa a HP Marketplace-en feltüntetett árat, illetve díjat (beleértve az azt terhelő általános fogalmi adót), vagy a 17.6. pont szerinti egyedi árat, valamint az általa a Vásárlóval előzetesen közölt szállítási díjakat és egyéb költségeket számíthatja fel. Egyéb díjak és költségek felszámítása nem megengedett.


17.8.A Viszonteladó a vásárlásról köteles a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő számlát megküldeni/átadni a Vásárló részére. A számla a Vásárló regisztráció során vagy a megrendelés leadásakor megadott nevére és címére kerül kiállításra. A számla kiállításához szükséges adatok teljeskörű és pontos megadása a Viszonteladó részére minden esetben kizárólag a Vásárló kötelezettsége és felelőssége.18.A Termékek értékesítésével kapcsolatos további szabályok


18.1.A Viszonteladó köteles az értékesítésre kiválasztott Termékekhez kapcsolódóan általa alkalmazott szállítási díjakat, feltételeket és határidőket, továbbá szavatosságvállalásra és jótállásra vonatkozó információkat feltüntetni. Amennyiben a Viszonteladó külföldre történő szállítást is vállal, ennek tényét, valamint az eltérő célországoknak megfelelő eltérő szállítási feltételeket is köteles feltüntetni.18.2.A Viszonteladók kötelesek a HP Marketplace rendszerében minden esetben valós, pontos és teljeskörű információkat feltüntetni a Termékek és a Viszonteladói Szolgáltatások általuk alkalmazott értékesítési és szállítási feltételeivel (ideértve különösen a szállítási díjakat, szállítási határidőket, a szavatossági és jótállási feltételeket, a nyújtott szolgáltatások körét, díjait és a szolgáltatások elérhetőségének feltételeit) kapcsolatosan, továbbá kötelesek megadni a Vásárlók részére a Termékek és a Viszonteladói Szolgáltatások HP Marketplace-en keresztül történő értékesítésével kapcsolatosan valamennyi, a hatályos jogszabályok által előírt tájékoztatást, és kötelesek tartózkodni a téves, hamis, pontatlan, félrevezető vagy megtévesztő információk feltüntetésétől.


18.3.A Viszonteladók kötelesek a Termékek és a Viszonteladói Szolgáltatások HP Marketplace-en keresztül történő értékesítésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatást a Vásárlói megrendelés leadását megelőzően olyan formában is elérhetővé tenni a Vásárlók részére, hogy azokat a Vásárló elmenthesse, archiválhassa. A Viszonteladók tudomásul veszik, hogy saját értékesítési feltételeik, általános szerződési feltételek Weboldalon történő elhelyezésére nincs mód, ezért annak Vásárlók tudomására hozásáról és részükre a fentiek szerint elérhetővé tételéről a Viszonteladók kötelesek gondoskodni.


18.4.A Viszonteladók kötelesek megfelelő (legalább munkanapokon, munkaidőben elérhető) felkészültséggel rendelkező szakemberek közreműködésével ügyfélszolgálatot működtetni (beleértve különösen a postai, telefonos és e-mailes elérhetőség biztosítását vagy a személyes ügyfélszolgálatot) annak érdekében, hogy a Vásárlók HP Marketplace-en keresztül eszközölt vásárlásaival kapcsolatosan megfelelő és hatékony segítséget és támogatást kapjanak a Viszonteladóktól, beleértve a megrendelések leadásával kapcsolatos tájékoztatást és a szerződés esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos ügyintézést is.


19.A HP Marketplace szolgáltatásainak díja


19.1.A HP Marketplace éles indulását követő első 3 (három) hónapban az ALSO nem számít fel díjazást a HP Marketplace szolgáltatásainak igénybevételéért. Mindemellett ALSO fenntartja a jogát arra, hogy a HP Marketplace által a Viszonteladók részére nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a Viszonteladók felé a későbbiek során díjat számítson fel.V.Vásárlás a HP Marketplace-en keresztül


20.A Termékek és Viszonteladói Szolgáltatások kiválasztása


20.1.A Vásárlók a HP Marketplace-en a Termék kategóriák vagy a kereső szolgáltatás segítségével választhatják ki az általuk megvásárolni kívánt Terméket és – amennyiben elérhető – a kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatásokat.


20.2.A Vásárlók részére a HP Marketplace megjeleníti az általuk keresett Termékeket értékesítő Viszonteladók listáját. Az adott Viszonteladónál megjelenik a Viszonteladó vásárlói értékelése, a keresett Termék Viszonteladó által alkalmazott értékesítési ára, az esetlegesen a Viszonteladó által kínált, kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatások, ezen szolgáltatások igénybevételének feltételei, díja, valamint a szállítási feltételek és díjak.


20.3.Kizárólag a Vásárló felelőssége, hogy megfelelően tájékozódjék a HP Marketplace által megjelenített egyes Viszonteladók különböző ajánlatai tekintetében annak érdekében, hogy a számára legkedvezőbb ajánlatot válassza. A HP és az ALSO nem ismerheti a Vásárló választását meghatározó preferenciákat, ezért kizár minden felelősséget a Vásárló által kiválasztott Viszonteladó tekintetében, és nem felel azért, ha a Vásárló adott esetben nem a számára legkedvezőbb ajánlatot vagy legjobb szolgáltatást kínáló Viszonteladót választja.


20.4.Nagy mennyiségű Termékre vonatkozó megrendelés leadása előtt a Vásárló jogosult a Viszonteladótól a Termékekre vonatkozó egyedi kedvezményt tartalmazó vételárra vonatkozó ajánlatot kérni. Egyedi kedvezményes vételárat a Viszonteladó kizárólag az ALSO általi, a 17.6. pont szerinti írásbeli jóváhagyásának megfelelően alkalmazhat.


20.5.A Vásárló, miután kiválasztotta azon Viszonteladót, akitől a Terméket (és esetlegesen a Viszonteladói Szolgáltatást) meg kívánja vásárolni, a listában a kiválasztott Viszonteladónál feltüntetett a „kosár” gomba történő kattintással a kiválasztott Termékeket – a Termékek általa megvásárolni kívánt mennyiségének megjelölését követően -elhelyezheti a vásárlói kosárban. A HP Marketplace a vásárlói kosárban összesíti a Vásárló által kiválasztott Termékeket (és Viszonteladói Szolgáltatásokat), ahol a Vásárló tájékozódhat az általa kiválasztott Termékek (és Viszonteladói Szolgáltatások) köréről, mennyiségéről, egyenkénti és összesített vételáráról.


21.A megrendelés leadása


21.1.A Termékek (és Viszonteladói Szolgáltatások) kiválasztását követően a Vásárló a vásárlói kosárból léphet tovább a megrendelés leadásához. A megrendelést a HP Marketplace-en a „megrendelés” gombra kattintással adhatja le a Vásárló a Viszonteladó részére. Abban az esetben, ha a Vásárló különböző Viszonteladók által értékesített Termékeket (és Viszonteladói Szolgáltatásokat) helyezett el a vásárlói kosárban, a megrendelést a Vásárló a Termékeket értékesítő egyes Viszonteladónként köteles leadni, erre tekintettel a Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben több Viszonteladó által értékesített különböző Termékeket helyezett el a vásárlói kosarában, a vásárlói kosárban elhelyezett valamennyi Termék (és Viszonteladói Szolgáltatás) tényleges megrendeléséhez több önálló megrendelés leadása lehet szükséges.


21.2. A HP Marketplace a Termékek (és Viszonteladói Szolgáltatások) megrendelése során az elérhető szállítási módokat és a kapcsolódó szállítási díjakat és feltételeket tünteti fel a Vásárlók részére. A Vásárló a megrendelés során az elérhető szállítási módok közül választja ki azt, amely szerint a megrendelt Termékeket kézhez kívánja venni. A megrendelés leadása előtt a Vásárlót tájékoztatni kell az elérhető szállítási módok szállítási feltételeiről. A szállítási mód kiválasztásával és a megrendelés leadásával a Vásárló elfogadja a vonatkozó szállítási feltételeket és szállítási díjakat, amelyeket a Vásárló a Viszonteladó részére a megrendelt Termékek vételárán felül köteles megfizetni.


21.3.Amennyiben a Vásárló nem regisztrált Felhasználója a HP Marketplace-nek, köteles a megrendelés leadása során egy működő elektronikus levelezési címet megadni a HP Marketplace-en keresztül megkötött ügyletekkel kapcsolatos kommunikáció érdekében. Ebből következően a Vásárló elfogadja, hogy kizárólagos felelőssége elérhető és működő elektronikus levelezési címet megadni annak érdekében, hogy a HP Marketplace használata során, illetve a HP Marketplace-en keresztül megkötött ügyletekkel kapcsolatosan elektronikus leveleket kapjon.


21.4.A Vásárló a megrendelés leadása előtt köteles megadni a szállítási címet, ahova a megrendelt Termékek kiszállítását kéri. A szállítási cím eltérhet a Vásárló regisztráció során megadott címétől. A Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag a Vásárlót terheli minden abból eredő kár és többletköltség, hogy a Vásárló által megadott szállítási cím nem megfelelő vagy pontatlan. A szállítás ebből eredő esetleges késedelméért kizárólag a Vásárló felel. A Vásárló köteles biztosítani, hogy a szállítási címen a szállítás időpontjában a Termékek átvételére jogosult személy jelen legyen.


21.5.A HP Marketplace a Termékek (és Viszonteladói Szolgáltatások) megrendelése során az adott Viszonteladó által alkalmazott fizetési módokat tünteti fel. A megrendelés során a Vásárló kiválasztja a Viszonteladó által kínált fizetési módok közül azt, amely szerint a Termékek vételárát, a szolgáltatások és a szállítás díját meg kívánja fizetni.


21.6.A Vásárló a megrendelési folyamat során, a megrendelés tényleges elküldését megelőzően bármikor jogosult a HP Marketplace-en az általa megadott adatokat javítani vagy módosítani, vagy a megrendelési folyamatból kilépni és a megrendeléssel felhagyni mindaddig, amíg a végleges megrendelés elküldésre nem kerül. A végleges megrendelés elküldését követően a megrendelés módosítása, javítása vagy esetleges visszavonása a HP Marketplace-en nem lehetséges, ennek érdekében a Vásárló a Viszonteladónál köteles eljárni.


21.7.A Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelési folyamat megkezdése nem jelenti az adott Termék lefoglalását, így előfordulhat, hogy a megrendelés véglegesítéséig és elküldéséig a kiválasztott Termék már nem elérhető a HP Marketplace-en. A kiválasztott Termék csak a megrendelés tényleges elküldésével kerül ki a Termék HP Marketplace által elérhetővé tett készletéből.


21.8.A megrendelés elküldésével a Vásárló kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. Amennyiben a Vásárló nem regisztrált Felhasználó ezen nyilatkozatát a megrendelés leadása során kifejezetten köteles megerősíteni.


22.A vételár megfizetése


22.1.A megrendelt Termékek vételára megfizetésének elérhető módjait a Viszonteladó határozza meg, amelyet a megrendelés leadása során a HP Marketplace megjelenít. A Viszonteladó által elérhetővé tett fizetési módok közül a Vásárló a megrendelés során választja ki az általa alkalmazni kívánt fizetési módot.


22.2.A Vásárló tudomásul veszi, hogy online fizetési mód választása esetén a fizetési szolgáltatást az ALSO együttműködő partnere, a PayPro S.A. (székhelye: Poznań, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, nyilvántartja Poznani Kerületi Bíróság, nyilvántartási száma: 0000347935, közösségi adószáma: 7792369887) nyújtja. Az online fizetési mód alkalmazása esetén szükségessé válhat a Vásárló bankkártya adatainak online felületen történő rögzítése, amelyre tekintettel az online fizetési módot a Vásárló minden esetben kizárólag a saját felelősségére veszi igénybe. Online fizetési mód választása esetén az ALSO a Vásárló bankkártya adatait nem kapja meg, azokhoz nem fér hozzá, részére az adatok nem kerülnek továbbításra. Ezen adatokat kizárólag a PayPro S.A. kezeli, és az online fizetési mód választásával és a bankkártya adatok rögzítésével a Vásárló kifejezetten hozzájárul ezen adatkezeléshez.


22.3.A Vásárló a Termékek vételárának és a Viszonteladói Szolgáltatások díjának megfizetésével egyidejűleg köteles megfizetni a Viszonteladó részére a szállítási díjakat és azon egyéb lehetséges díjakat, amelyeket a HP Marketplace a megrendelés leadása előtt megjelenített. A megrendelés leadásával a Vásárló kifejezetten elfogadja ezen árakat, díjakat és költségeket.


22.4.A Vásárló az általa a megrendelés leadása során kiválasztott fizetési mód szerint köteles a megrendelt Termékek (és a kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatások) vételárát megfizetni.


22.5.A Viszonteladó és a Vásárló közötti tranzakciók esetleges díjait az érintett Viszonteladó és/vagy a Vásárló köteles megfizetni a hatályos jogszabályi rendelkezések és a felek megállapodása szerint. Ezen tranzakciós díjak az ALSO-ra vagy a HP-ra nem terhelhetők át.VI.A szerződés létrejötte a Viszonteladó és a Vásárló között


22.6.A megrendelés leadásával a Vásárló az adott Termék (és a kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatás) tekintetében az adásvételi (és szolgáltatási) szerződés létrehozására irányuló ajánlatot tesz a Viszonteladó részére, egyúttal az ajánlat elfogadása esetére kötelezettséget vállal a vételár (és a szolgáltatási díj), valamint a szállítási díjak megfizetésére.


22.7.A Vásárló megrendelésének HP Marketplace-en keresztül történt leadását követő 48 (negyvennyolc) órán belül a HP Marketplace értesítést küld a Vásárló részére a megrendelés leadásáról, valamint a megrendelés tartalmáról. A HP Marketplace által küldött ezen értesítés nem minősül a megrendelés elfogadásának, tekintettel arra, hogy a megrendelést kizárólag az érintett Viszonteladó jogosult elfogadni. Mindemellett, amennyiben a fenti értesítés nem érkezik meg a Vásárlóhoz a fent meghatározott határidőben, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Ezen értesítés alapján a Vásárló ellenőrizheti, hogy a megrendelését helyesen adta-e le. A leadott megrendelés minden pontatlanságáért, hibájáért vagy hiányosságáért a Vásárló felel, és a Vásárló felel az ezekből eredő esetleges többletköltségekért is. A megrendelés pontatlansága, hibája vagy hiányossága miatt a megrendelés kizárólag az érintett Viszonteladó beleegyezésével módosítható.


22.8.A HP Marketplace a leadott megrendelésről a Viszonteladót a felhasználói fiókon keresztül, automatikusan értesíti. A megrendelés leadása még nem hozza létre a szerződést a Vásárló és a Viszonteladó között a Termék (és a kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatás) vonatkozásában, hanem az kizárólag a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A HP Marketplace által a megrendelésről a Viszonteladó részére küldött értesítés továbbá nem minősül a megrendelés visszaigazolásának, a megrendelést kizárólag a Viszonteladó jogosult visszaigazolni.


22.9.A Viszonteladó a megrendelést a Viszonteladó felhasználói fiókján keresztül, az erre biztosított felületen jogosult visszaigazolni vagy visszautasítani. Vásárló A Viszonteladó különösen akkor jogosult a megrendelést visszautasítani, ha azt bármely okból nem tudja teljesíteni, vagy a megrendelés bármely okból érvénytelen, vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, azonban a fizetési tranzakció bármely okból nem jött létre, vagy az nem érvényesíthető.22.10.A megrendelés visszaigazolásáról vagy visszautasításáról a HP Marketplace értesítést küld a Vásárló részére. A visszaigazolás/visszautasítás a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során megadott elektronikus levelezési címre kerül megküldésre. A Vásárló felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a megrendelés visszaigazolása/visszautasítása nem került megküldésre a Vásárló részére vagy az nem olvasható valamely olyan okból, amely kívül esik a HP Marketplace vagy a Viszonteladó érdekkörén, így különösen, ha a Vásárló pontatlanul adta meg az e-mail címet, vagy a küldemény „levélszemét” mappába kerül, vagy a Vásárló elektronikus levelezési szolgáltatása nem működik vagy a postaláda megtelt. Amennyiben a visszaigazolás/visszautasítás a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során megadott e-mail címre megfelelően elküldésre került, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vásárlóhoz megérkezett még akkor is, ha a fenti események bármelyike bekövetkezik.


22.11.A megrendelés visszaigazolására és visszautasítására, annak jogkövetkezményeire és az azt követő eljárásra minden esetben a Viszonteladó által alkalmazott szabályok az irányadók, amelyekről a Viszonteladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni. A Viszonteladó köteles írásban megadni a Vásárló részére a megrendelés visszaigazolásával/visszautasításával kapcsolatos minden egyéb, jogszabály által előírt tájékoztatást is. A tájékoztatást elsősorban elektronikus levél formájában, vagy egyéb olyan formában kell megküldeni, amely lehetővé teszi, hogy azt a Vásárló elmentse, archiválja.


22.12.A megrendelés visszaigazolása a Viszonteladó részéről annak teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást jelent, és létrehozza az adásvételi (és szolgáltatási) szerződést a Viszonteladó és a Vásárló között a megrendelésben szereplő Termékek (és a kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatások) vonatkozásában. A megrendelés visszaigazolása esetén a Vásárló tájékoztatást kap a megrendelt Termékek kiszállításának várható időpontjáról, továbbá a kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatások teljesítésének idejéről.


22.13.A megrendelés visszautasítása a Vásárló vételi ajánlatának elutasítását jelenti, ez esetben nem jön létre a szerződés a Viszonteladó és a Vásárló között. A megrendelés visszautasítása esetén a Viszonteladó köteles tájékoztatni a Vásárlót írásban az esetlegesen előre megfizetett összegek visszafizetésének határidejéről és módjáról.


22.14.A Viszonteladó köteles minden megrendelést feltölteni és a megrendelés teljesítésével kapcsolatos ügyintézés lépéseit regisztrálni a HP Marketplace erre kialakított rendszerében (order tracking system) annak érdekében, hogy a Vásárlók a megrendelés Viszonteladó általi teljesítését a HP Marketplace megfelelő funkcióinak használatával folyamatosan nyomon tudják követni.


22.15.A Viszonteladó a HP Marketplace-en keresztül leadott és általa visszaigazolt megrendelést kizárólag az ALSO-tól beszerzett Termékekkel teljesítheti. Ennek biztosítása érdekében a Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Vásárló megrendelésének Viszonteladó által történt visszaigazolása egyúttal a Vásárló által kiválasztottTermékekre vonatkozó megrendelést hoz létre a Viszonteladó és az ALSO között, amely megrendelést a HP Marketplace automatikusan létrehozza és megküldi az ALSO részére, és amely megrendelés teljesítésére az ALSO és a Viszonteladó közötti megrendelésekre és szállításokra vonatkozóan az ALSO által alkalmazott általános szerződési feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni.


22.16.A Viszonteladó továbbá elfogadja, hogy amennyiben a HP Marketplace-en keresztül leadott és a Viszonteladó által visszaigazolt megrendelés olyan Termékekre vonatkozik, amelyekhez a Vásárló nem rendelt meg kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatást, ezen Termékeket a Vásárló részére az ALSO szállítja ki a Viszonteladó nevében a Felhasználási Feltételek rendelkezései szerint. Mindezekre tekintettel az ALSO és a Viszonteladó megállapodnak, hogy amennyiben a Vásárló olyan Termékeket rendel meg a HP Marketplace-en keresztül, amelyekhez nem rendelt meg kapcsolódó Viszonteladói Szolgáltatást, a Viszonteladó megbízza az ALSO-t, hogy ezen Termékeket a Viszonteladó nevében és megbízásából szállítsa ki a Vásárló részére, az ALSO által mindenkor alkalmazott szállítási feltételek rendelkezései szerint. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Vásárló HP Marketplace-en keresztül leadott, fentiek szerinti megrendelésének Viszonteladó általi visszaigazolását úgy kell tekinteni, hogy a Viszonteladó egyúttal megbízta az ALSO-t ezen Termékeknek a Vásárló részére a Viszonteladó nevében történő kiszállításával.VII.A Termékek kiszállítása


22.17.A Termékek Vásárlók részére történő kiszállításáért minden esetben kizárólag a Viszonteladó felel.


22.18.Amennyiben a megrendelt Termékekhez kapcsolódóan a Vásárló Viszonteladói Szolgálatást is megrendelt, ezen Termékeket a Viszonteladó szállítja ki a Vásárló részére. Amennyiben a szállítást a Viszonteladó végzi, a Viszonteladó határozza meg a Termékek kiszállításának elérhető módjait, határidejét, feltételeit és díjait, amelyeket a HP Marketplace a megrendelés leadása előtt megjeleníti. A Viszonteladó a Vásárló által a megrendelés során kiválasztott szállítási módnak megfelelő feltételek szerint köteles a megrendelt Terméket a Vásárló részére kiszállítani. Abban az esetben, ha a HP Marketplace valamely Termék tekintetében meghatározott kiszállítási határidőt határoz meg, és a Viszonteladó az adott Termékre vonatkozóan a megrendelést változatlan feltételekkel visszaigazolja, köteles a kiszállítást a HP Marketplace által meghatározott kiszállítási határidőben teljesíteni.


22.19.Amennyiben a megrendelt Termékekhez kapcsolódóan a Vásárló nem rendelt meg Viszonteladói Szolgáltatást, ezen Termékeket az ALSO szállítja ki a Vásárló részére a Viszonteladó nevében. ALSO a Termékeket a Vásárló által a megrendelés leadása során kiválasztott szállítási módnak megfelelően szállítja ki, az ALSO által mindenkor alkalmazott szállítási feltételek szerint. A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelt Termékek ALSO általi kiszállítása nem hoz létre közvetlen jogviszonyt az ALSO és a Vásárló között, ennek megfelelően amennyiben a kiszállítás bármely hibájával kapcsolatosan a Vásárlónak bármilyen panasza vagy követelése lenne, ezen panaszával vagy követelésével a Viszonteladóhoz kell fordulnia. A kiszállítás díjait a Vásárló a Viszonteladó részére fizeti meg, amelyet a Viszonteladó köteles az ALSO-val elszámolni.


22.20.A Termékek kiszállításra történt feladásáról a Viszonteladó a Vásárlót minden esetben köteles értesíteni. A Vásárló elfogadja, hogy a HP Marketplace-en keresztül leadott és visszaigazolt megrendelés több részletben is kiszállításra kerülhet.


22.21.A Vásárló vagy a Vásárló által a Termékek átvételére meghatalmazott személy köteles jelen lenni a kiszállítás helyén és idejében a Termékek átvétele érdekében.


22.22.A Termékek átadása minden esetben a megfelelő kísérő okmányok átadása mellett történik. A Termékeket az összes gyártói alkatrésszel és (amennyiben alkalmazandó) szoftverekkel, továbbá a jogszabályok által előírt használati útmutatókkal és jótállási feltételekkel (jótállási jeggyel) kell átadni. A Termékekkel együtt a Vásárlónak át kell adni a vásárlásról kiállított számlát, kivéve, ha annak külön megküldése korábban vagy legkésőbb a kiszállítással egyidejűleg megtörtént.


22.23.A Termékhez kapcsolódó dokumentumok (beleértve különösen a használati utasítást és a jótállási jegyet) nyelve minden esetben a kiszállítási ország nyelve, kivéve, ha a Vásárló ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a Viszonteladó ezen kötelezettségét megszegi, az ALSO és/vagy a HP által biztosított, megfelelő nyelvű változatok Vásárló kérésére történő, későbbi rendelkezésre bocsátásának költségeit köteles megtéríteni.


22.24.A Termékek tulajdonjogát a Viszonteladó ruházza át a Vásárlóra, e tekintetben a HP-t vagy az ALSO-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. A Termékek tulajdonjoga átszállásának időpontját a Viszonteladó határozza meg.VIII.A Termékek visszaküldése, jótállás, szavatosság


22.25.A Termékek visszaküldésének, továbbá a vételár és esetlegesen a szolgáltatási díj visszafizetésének módját és feltételeit a Viszonteladó határozza meg (beleértve a visszaküldés lehetőségének kizárását is).


22.26.A Viszonteladó köteles a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szabályzattal rendelkezni a Termékek visszaküldésének és a vételár visszatérítésének feltételeiről. A Viszonteladó köteles az általa alkalmazott ilyen szabályokat a Vásárlók részére elérhetővé tenni.


22.27.A Termékek visszaküldésére és a vételár (és esetlegesen a szolgáltatási díj) visszafizetésére vonatkozó minimumkövetelményeket a HP Marketplace jogosult meghatározni, amely minimumkövetelményeknek a Viszonteladóknak eleget kell tenniük és az általuk alkalmazott szabályoknak meg kell felelniük.


22.28.A Viszonteladók a Termékeket és a Viszonteladói Szolgáltatásokat minden esetben hibátlan, kiváló minőségben kötelesek a Vásárlók részére kiszállítani és átadni, illetve nyújtani.


22.29.A Termékek és Viszonteladói Szolgáltatások tekintetében a szavatossági és jótállási kötelezettségek minden esetben a Viszonteladót terhelik. A hibás Termékek/Viszonteladói Szolgáltatások tekintetében a Vásárlót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, továbbá a Viszonteladó kötelezettségeit – a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a Viszonteladó határozza meg. A Viszonteladó köteles a Vásárlót a Termékekre és a Viszonteladói Szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági és jótállási feltételekről a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatni, és ezt a tájékoztatást a Vásárlók részére elérhetővé tenni.


22.30.A Viszonteladói szavatosságra és jótállásra vonatkozó minimumkövetelményeket a HP Marketplace jogosult meghatározni, amely minimumkövetelményeknek a Viszonteladóknak eleget kell tenniük és az általuk alkalmazott szabályoknak meg kell felelniük.


22.31.A Viszonteladók kötelesek a szavatossági, jótállási ügyintézés érdekében a 18.4. pont szerinti ügyfélszolgálat elérhetőségét biztosítani.IX.Fogyasztói jogok


23.A HP Marketplace-en keresztül történt vásárlásokkal kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vásárlók közvetlenül a Viszonteladókkal szemben érvényesíthetik.


24.A Viszonteladók kötelesek a Vásárlókat a fogyasztói jogokról a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatni. Ezen tájékoztatásnak ki kell terjednie különösen az elektronikus úton, távollevők között megkötött szerződésekkel, továbbá a jótállással, szavatossággal és termékszavatossággal kapcsolatos fogyasztói jogokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.


25.A Viszonteladók kötelesek biztosítani a Vásárlók részére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint fennálló elállási jog érvényesülését, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Erről a Viszonteladók a Vásárlókat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg kötelesek külön, írásban tájékoztatni.


26.Az ALSO jogosult a HP Marketplace-en a fogyasztói jogokra vonatkozó törvényi rendelkezésekről tájékoztatást közzétenni, ez azonban nem mentesíti a Viszonteladót a fentiek szerinti kötelezettségei teljesítése alól.X.Vásárlói értékelések


27.A HP Marketplace a megrendelés Viszonteladó által történt teljesítését követően jogosult a Vásárlótól a HP Marketplace, a HP Marketplace szolgáltatásai, a Viszonteladó és/vagy a megrendelt Termék és/vagy Viszonteladói Szolgáltatás értékelését kérni. Az értékeléssel a Vásárló elősegíti más Vásárlók tájékoztatását, a HP Marketplace szolgáltatásainak fejlesztését. Az értékelésben történő részvétel önkéntes. Az ALSO nem vállal kötelezettséget a vásárlói értékelések megjelenítésére.


28.Vásárlók értékeléseiket magyar nyelven kötelesek megfogalmazni. Az értékelés során a Vásárlók kötelesek a társadalmi együttélés alapvető kommunikációs szabályait betartani, és kötelesek tartózkodni a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kijelentésektől. A Vásárlók kizárólag a megrendelések teljesítésével, a megrendelt Termékek, Viszonteladói Szolgáltatások tulajdonságaival kapcsolatos értékelést tehetnek közzé. A Vásárlók nem tehetnek közzé konkrét megrendeléssel kapcsolatos egyedi kedvezményeket, kedvezményes ajánlatokat. A Vásárlók az értékelésekhez képeket, videokat nem tölthetnek fel, az értékelésben más weboldalakra mutató linkeket nem helyezhetnek el. A Vásárlók felelnek azért, hogy az általuk közzétett vásárlói értékelés valós tartalmú, nem megtévesztő és nem sérti mások jogait.


29.A Vásárlók tudomásul veszik, hogy a vásárlói értékelések keretében nem tehetnek közzé konkrét megrendeléssel kapcsolatosan konkrét Viszonteladónak címzett nyilatkozatokat, kommunikációkat, ezen nyilatkozatok, kommunikációk a Viszonteladók részére nem kerülnek külön továbbításra.


30.Az ALSO fenntartja a jogot a fenti alapelveket sértő vásárlói értékelések moderálására, módosítására és a vásárlói értékelés megjelentetésének megtagadására, módosított tartalommal történő közzétételére vagy a vásárlói értékelés törlésére.


31.A Viszonteladók tudomásul veszik, hogy a vásárlói értékelések alkalmasak lehetnek HP Marketplace Vásárlói preferenciáinak, a Vásárlók döntéseinek befolyásolására.XI.Vásárlói panaszok


32.A Viszonteladók és a Vásárlók a HP Marketplace működésével kapcsolatosan jogosultak panaszt benyújtani a HP Marketplace rendszerein keresztül. A HP Marketplace-t érintő panaszt az ALSO kivizsgálja, és erről 30 (harminc) napon belül értesíti a panaszost.

 

33.A Vásárlók jogosultak továbbá a közöttük a HP Marketplace-en keresztül megkötött szerződések teljesítésével, a megrendelt Termékekkel és Viszonteladói Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszt a HP Marketplace rendszerein keresztül benyújtani, amely továbbításra kerül az érintett Viszonteladó részére.


34.A Viszonteladó a HP Marketplace-en a Vásárlók által benyújtott és a Viszonteladót érintő panaszokat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ilyen alkalmazására sor kerül, a HP Marketplace minimumkövetelményeinek – megfelelően köteles kezelni. Tekintettel arra, hogy az adott Termék eladója, illetve a Viszonteladói Szolgáltatás nyújtója a Viszonteladó, továbbá, hogy a jótállási és szavatossági kötelezettség nem az ALSO-t, hanem a Viszonteladót terheli, az ALSO-t a panasz kivizsgálása és a Vásárló igényei tekintetében semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. A Vásárló az ilyen igényeit kizárólag az érintett Viszonteladóval szemben érvényesítheti.


35.A HP Marketplace-en keresztül a Viszonteladó és a Vásárló között létrejött szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita (beleértve a Termékekkel/Viszonteladói Szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási és szavatossági igények érvényesítését is) minden esetben az érintett Viszonteladó és Vásárló közötti jogvitának minősül, abban a HP vagy az ALSO semmilyen szerepet nem vállal, beleértve a közvetítő szerepének kizártságát is. Az ilyen jellegű panaszokat a HP és az ALSO a tekintetben veszi figyelembe, hogy az adott Viszonteladó megsértette-e a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.XII.Felelősségkorlátozás


36.Az ALSO a HP Marketplace üzemeltetését közvetítő szolgáltatóként végzi az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Az ALSO a HP Marketplace-en keresztül tett ajánlatokat, a szerződések létrejöttét és a létrejött szerződések teljesítését nem ellenőrzi. Az ALSO nem vállal semmilyen felelősséget azért, hogy a Viszonteladók vagy a Vásárlók teljesítik a HP Marketplace-en keresztül leadott megrendelések alapján létrejött szerződéseket, vagy ezen szerződésekhez kapcsolódó esetleges visszaküldési vagy visszafizetési kötelezettségüket.


37.Az ALSO kizár minden, a HP Marketplace-en keresztül a Viszonteladók és a Vásárlók között létrejött szerződésekkel, a szerződések teljesítésével, a vásárolt Termékekkel és Viszonteladói Szolgáltatásokkal kapcsolatos kártérítési felelősséget.


38.Az ALSO nem felel a Vásárlók felé a HP Marketplace-en keresztül vásárolt Termékek és Viszonteladói Szolgáltatások minőségéért, biztonságáért, a megrendelésnek, a szerződésnek és a jogszabályoknak való megfelelőségéért.


39.Az ALSO semmilyen felelősséget nem vállal a HP Marketplace Weboldalon tett, nem az ALSO-tól származó tájékoztatásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel kapcsolatosan, beleértve a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés alapján kapott szolgáltatás hibáját vagy a szerződés megszüntetését.


40.A HP Marketplace-en a Felhasználók által közzétett vagy elérhetővé tett tartalmakért (beleértve a vásárlói értékeléseket is) kizárólag a Felhasználók felelnek. Az ilyen tartalmak által vagy azokkal összefüggésben okozott minden kárért kizárólag a Felhasználók felelnek, az ALSO minden ezzel kapcsolatos felelősséget kizár. Amennyiben bármely harmadik személy a Felhasználó által közzé vagy elérhetővé tett valamely tartalommal kapcsolatosan követelést támaszt vagy igényt érvényesít az ALSO-val szemben, az érintett Felhasználó köteles ALSO-t minden ilyen követelés és igény alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, és köteles ALSO ezzel összefüggésben felmerült minden kárát és költségét megtéríteni. Az ALSO a Felhasználók által közzétett jogsértő tartalmakkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el. Az ALSO a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint működik együtt a hatóságokkal a jogsértő tartalmakat közzé tevő Felhasználók felelősségre vonása érdekében.


41.Az ALSO mindent elkövet azért, hogy a HP Marketplace szolgáltatásai megfelelően működjenek, mindemellett az ALSO nem vállal felelősséget a HP Marketplace hibamentes működéséért. A Felhasználók a HP Marketplace szolgáltatásait saját kockázatukra veszik igénybe abban a formában, olyan tartalommal és olyan minőségben, ahogyan az az igénybevétel időpontjában rendelkezésre áll. Ennek megfelelően az ALSO kizár minden felelősséget a HP Marketplace működésének esetleges hibáiért vagy hiányosságaiért, a működés pontosságáért, megbízhatóságáért, adott célra való alkalmasságáért. Az ALSO kizár továbbá minden kártérítési felelősséget, amely abból ered, hogy a HP Marketplace vagy annak egyes szolgáltatásai részben vagy egészben esetlegesen nem, vagy csak korlátozottan elérhető.


42.A Felhasználó a Weboldalt és a HP Marketplace szolgáltatásait saját felelősségre veszi igénybe. Ebből következően az ALSO kizár minden felelősséget, amely a Felhasználó számítástechnikai berendezéseiben vagy egyéb vagyontárgyaiban keletkezik – elsősorban vírusfertőzés miatt – a Weboldalra való belépés, a Weboldal böngészése, a HP Marketplace szolgáltatásainak használata vagy ezzel összefüggésben alkalmazott számítástechnikai rendszerek (pl. elektronikus levelezés, internetes fizetési rendszerek) használata során.


43.Az ALSO nem vizsgálja azon, a Weboldaltól eltérő weboldalak tartalmát, amelyre történő továbblépés érdekében a Weboldal linket tartalmaz. Ezen weboldalak tartalmáért az ALSO semmilyen felelősséget nem vállal, az ilyen külső weboldalakra a látogató minden esetben saját felelősségére és kockázatára lép át.


44.A Felhasználók vagy harmadik személyek magatartásáért az ALSO semmilyen felelősséggel, helytállási vagy kártérítési kötelezettséggel nem tartozik, a teljeskörű helytállási és kártérítési felelősség kizárólag a Felhasználókat vagy a harmadik személyeket terheli. A Felhasználók által a HP Marketplace-en tanúsított vagy az ott megkötött szerződésekkel kapcsolatos magatartásáért minden esetben és teljeskörűen a Felhasználók felelnek, bármely személy – beleértve a többi Felhasználót, az ALSO-t és a HP-t is – irányában. A Felhasználók által bármely harmadik személy felé szolgáltatott információ, adat valóságtartalmáért és jogszerűségéért kizárólag a Felhasználók felelnek.


45.Az ALSO nem vállal semmilyen felelősséget a HP Marketplace-en a Viszonteladók, a Termékek és a Viszonteladói Szolgáltatások Vásárlók általi minősítéséért, és ezen minősítésnek a Viszonteladók megítélésére, üzleti eredményességére gyakorolt hatásáért. A Viszonteladók tudomásul veszik, hogy a Vásárlók értékelése kihatással lehet a HP Marketplace termékkereső szolgáltatása eredményeképpen létrejövő találati listára és ezen listában a Viszonteladó által elfoglalt helyre.


46.A HP Marketplace-en elérhető, harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat (pl. fizetési szolgáltatások) a Felhasználók saját felelősségükre és kockázatukra veszik igénybe, ezen szolgáltatásokért az ALSO semmilyen felelősséget nem vállal és kizár minden ezzel összefüggő felelősséget. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy ezeket a szolgáltatásokat közvetlenül a harmadik személy szolgáltatóktól veszik igénybe, így bármely követelésük vagy igényük keletkezik ezen szolgáltatásokkal kapcsolatosan, ezt kizárólag a szolgáltatást nyújtó harmadik személyektől követelhetik.


47.A HP Marketplace-en keresztül megkötött szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban az ALSO nem vesz részt, azokba semmilyen módon nem avatkozik bele. A Felhasználók ilyen jogvita esetére az ALSO-t mentesítik bármilyen jogcímen keletkező esetleges követelések és igények alól.


48.Az ALSO nem felel a HP Marketplace vagy a Felhasználási Feltételek módosításával kapcsolatosan keletkező károkért, továbbá a HP Marketplace szolgáltatásaihoz történő hozzáférés korlátozásából vagy a felhasználói fiók Felhasználási Feltételek szerint történő törléséből eredő esetleges károkért.


49.Az ALSO kizárja a felelősségét a közvetett és következményi károkért (ideértve különösen az elmaradt hasznot, elmaradt üzleti lehetőséget, üzleti jó hírnév sérelmét, vagy bármely egyéb nem vagyoni jellegű kárt), függetlenül attól, hogy ezen károk előre láthatóak voltak-e vagy azok felmerülésének lehetőségéről az ALSO-t előzetesen tájékoztatták-e.


50.A felelősség kizárására és korlátozására vonatkozó fenti rendelkezések nem alkalmazhatók abban a körben, amelyben a hatályos jogszabályok rendelkezései a felelősség korlátozását vagy kizárását nem teszik lehetővé.


51.A Felhasználási Feltételek ALSO felelősségkorlátozására vonatkozó rendelkezéseit minden esetben a HP-re is megfelelően alkalmazni kell.XIII.Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések


52.A HP Marketplace az ALSO szellemi terméke és a Weboldal licencének kizárólagos tulajdonosa. A HP Marketplace licencre vonatkozóan az ALSO a Felhasználó részére felhasználási jogot csak abban a korlátozott terjedelemben ad, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Felhasználó a HP Marketplace szolgáltatásait a jogszabályok és a Felhasználási Feltételek rendelkezései szerint igénybe tudja venni. Minden egyéb felhasználás tiltott.


53.A Weboldal egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából menthetők le vagy nyomtathatók ki, kereskedelmi célú felhasználás nem megengedett.


54.A Weboldalon megjelenő HP jelzések (elnevezés, logo, jel és jelzés, védjegy, kereskedelmi név). valamint a Weboldal domain neve a HP kizárólagos tulajdona és szellemi terméke. A HP Marketplace-en található képek, termékleírások és marketing anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, azok a HP tulajdonát képezik. A HP Marketplace-en megjelenített, a HP szellemi tulajdonát képező szellemi alkotásokat kizárólag a HP előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni.


55.A Weboldalon megjelenő ALSO jelzések (elnevezés, logo, jel és jelzés, védjegy, kereskedelmi név) az ALSO kizárólagos tulajdona és szellemi terméke. A HP Marketplace-en megjelenített, az ALSO szellemi tulajdonát képező szellemi alkotásokat kizárólag az ALSO előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni.XIV.Adatvédelem


56.A Felhasználók a HP Marketplace rendszereiben tárolt személyes adatokat önkéntes adatszolgáltatás keretében bocsájtották az ALSO rendelkezésére. Ezen személyes adatok a HP Marketplace-en keresztül az ALSO által nyújtott szolgáltatások nyújtása céljából kerültek felvételre.


57.Az ALSO a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései alapján, annak megfelelően, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete szerint kezeli.


58.A személyes adatokat az ALSO a Viszonteladó és a Vásárló között létrejött szerződés teljesítése érdekében továbbítja a Viszonteladó/Vásárló, továbbá amennyiben az ALSO szállítja ki a Termékeket, az ALSO logisztikai és kézbesítő partnere, valamint az itt meghatározottak szerint a HP részére. A személyes adatokat az ALSO más harmadik személy részére nem továbbítja további adatkezelés vagy feldolgozás céljából. Az általa történő adatkezelésért a Viszonteladó, illetve a Vásárló tartozik felelősséggel. A Felhasználók kijelentik, hogy az adatkezelés során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járnak el.


59.A regisztrált Felhasználók a HP Marketplace használatával kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az ALSO az általuk megadott kapcsolattartási adatokat, mint személyes adatokat továbbítsa a HP részére, amely beleegyezést a regisztráció/megrendelés leadása során a Weboldalon kifejezetten kötelesek megerősíteni. A Felhasználók tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az ALSO és a HP ezen személyes adatokat kereskedelmi reklámtevékenység céljából, elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom megküldése céljából felhasználják..


60.Az érintett továbbá a jogszabályi rendelkezések szerint jogosult kérni személyes adatai törlését.


61.Az ALSO adatkezelésére egyebekben az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadók, amelynek elérhetősége https://www.also.com/ec/cms5/hu_5850/5850/jogi-nyilatkozat/adatvedelmi-nyilatkozat/index.jsp.XV.Titoktartás


62.Az ALSO és a Felhasználók – beleértve ALSO és a Felhasználók munkavállalóit, megbízottjait, közreműködőit, tagjait, tanácsadóit, valamint minden egyéb olyan harmadik személyt aki a jelen szerződés vonatkozásában bármelyikükkel jogviszonyba kerül - a jelen szerződés teljesítése érdekében történő együttműködésük során egymás szervezetéről, annak működéséről, a termékeikről és adataikról egymás tudomására jutott minden értesülést és információt , annak megjelenési módjától, illetve formájától függetlenül, kötelesek határidő nélkül a legszigorúbb üzleti titokként kezelni, és kölcsönösen titoktartási kötelezettséget vállalnak az együttműködésük során tudomásukra jutó valamennyi üzleti információ, továbbá üzleti-, üzemi- és banktitok (a továbbiakban együttesen: Bizalmas Információk) tekintetében.


63.A Bizalmas Információk tekintetében a felek kötelesek betartani az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseit.


64.Nem minősül az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének a Bizalmas Információ megszerzése, ha az (a) a jogosulttól független fejlesztés, felfedezés vagy alkotás, (b) nyilvánosan hozzáférhető vagy jogszerűen megszerzett termék, illetve jogszerűen igénybe vett szolgáltatás vizsgálata, elemzése vagy tesztelése, feltéve, hogy az üzleti titok megszerzőjét nem terhelte az üzleti titok megszerzésére vagy megőrzésére irányuló korlátozás, különösen titoktartási kötelezettség, (c) a védett ismeret körébe tartozó műszaki ismeretek és megoldások kivételével a munkavállalóknak vagy a munkavállalók képviselőinek a tájékozódáshoz és a konzultációhoz való jogának a 71. pont bekezdés a) pontjában meghatározott célból, a szükséges mértékben történő gyakorlása, vagy (d) egyéb, a jóhiszeműség és tisztesség követelményével összeegyeztethető, az adott helyzetben általában elvárható magatartás útján valósul meg, így különösen, ha a Bizalmas Információt harmadik személytől kereskedelmi forgalomban, jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzik meg.


65.Nem minősül az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének (a) a jogszerűen megszerzett üzleti titok munkavállaló által a munkavállalók képviselője számára történő felfedése, ha a felfedés a munkavállaló vagy a képviselő tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogának gyakorlása céljából a jog gyakorlásához szükséges mértékben történt, vagy (b) ha az üzleti titok megszerzése, illetve az ügyben eljárni jogosult szerv számára történő felfedése jogszabálysértés vagy az üzleti tisztesség általános követelményeibe ütköző magatartás megelőzése, elkerülése, következményeinek elhárítása vagy csökkentése céljából, a közérdek védelmében, a cél által indokolt terjedelemben történik, vagy (c) ha az üzleti titok megszerzését, hasznosítását vagy felfedését közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy törvény írja elő, vagy teszi lehetővé.


66.A Felek a Bizalmas Információkat kötelesek időbeli korlátozás nélkül megtartani, azokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatják fel, harmadik személynek tudomására nem hozhatják, és hozzáférést nem biztosíthatnak, továbbá kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a Bizalmas Információ illetéktelen tárolása, felhasználása és továbbítása ne történhessen meg. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha Bizalmas Információ illetéktelen tárolásáról, felhasználásáról továbbításáról tudomást szereznek, arról haladéktalanul értesítik a másik felet.


67.A titoktartási kötelezettség azon harmadik személyeket is azonos feltételekkel terhelik, akik a jelen szerződés alapján, annak teljesítése során a Bizalmas Információkhoz hozzáférhetnek, e tekintetben a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések betartása, illetve betartatása, a titoktartás jelen szerződés szerinti feltételeit tartalmazó titoktartási nyilatkozat beszerzése azon Fél kötelezettsége, amely érdekkörében a harmadik személy a Bizalmas Információkhoz hozzáfér. Ezen harmadik személyek titoktartási kötelezettségének megszegésével okozott károkért az annak átadó Felet teljes kártérítési felelősség terheli.


68.A Bizalmas Információkat indokolt terjedelemben kizárólag azon harmadik személyek ismerhetik meg, illetve bocsátható a rendelkezésükre, és akik számára a Bizalmas Információ hozzáférhetővé tételéhez az érintett írásban kifejezetten hozzájárult.


69.A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ALSO a HP részére hozzáférést biztosít a HP Marketplace-en keresztül lebonyolított tranzakciókkal kapcsolatos forgalmi és analitikus adatokhoz. Az ALSO a HP részére kizárólag összesített adatokat továbbít, amelyek nem megszemélyesíthetőek adott Vásárlóra, kivéve, ha a Vásárló ehhez kifejezett hozzájárulását adja. A HP részére személyes adatok továbbítására nem kerül sor. A Felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a HP Marketplace-en keresztül megkötött ügyletekkel kapcsolatos forgalmi adatokat az ALSO a HP részére továbbítsa, e tekintetben a Felhasználók felmentik az ALSO-t az üzleti titok megtartásának kötelezettsége alól.


XVI.A szerződés megszüntetése, a felhasználói fiók törlése


70.Jelen fejezet kizárólag az ALSO és a Felhasználó között a HP Marketplace használatára vonatkozóan létrejött szerződések megszűnésére vonatkozik. A Felhasználók között a HP Marketplace-en keresztül megkötött adásvételi és szolgáltatási szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályokra a Felhasználók egymás közötti megállapodásai irányadóak.


71.A Viszonteladó és a Vásárló az ALSO-val a HP Marketplace használatára vonatkozó szerződés felmondását és a felhasználói fiók törlését az ALSO-nál írásban bármikor kezdeményezheti. Az ALSO a felhasználói fiókot azt követően törli, hogy a felhasználói fiókon keresztül leadott megrendelés alapján létrejött szerződések mindegyike teljesült és nincs függőben levő tranzakció.


72.Az ALSO a Felhasználó külön kérése nélkül is, 15 (tizenöt) napos felmondási idő megtartásával jogosult a szerződést felmondani és a felhasználói fiókot törölni, amennyiben az hosszabb ideje inaktív. Amennyiben a felmondási idő alatt a Felhasználó a felhasználói fiókba belép vagy a regisztrációját más módon megerősíti, a felmondás hatályát veszti. Amennyiben a Felhasználó a felmondás ellenére a felhasználói fiókot nem használja, az ALSO a felmondási idő lejártával a felhasználói fiókot minden további értesítés nélkül jogosult törölni.


73.Abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a Felhasználó bármilyen módon vagy mértékben megsérti a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit, vagy a Felhasználó tevékenysége az ALSO megítélése szerint veszélyezteti a HP Marketplace jó üzleti hírnevét, jogos gazdasági érdekeit, továbbá, ha felmerül, hogy a Felhasználó a HP Marketplace szolgáltatásait jogsértő célokra és módon, visszaélésszerűen és rendeltetésével ellentétesen használja, az ALSO jogosult a felhasználói fiókot felfüggeszteni vagy törölni, ezáltal korlátozni a Felhasználó hozzáférését a HP Marketplace szolgáltatásaihoz vagy a Felhasználót kizárni ezen szolgáltatásokból, jogosult továbbá a jogsértő tartalmak megjelenítését megtagadni vagy törölni, az ilyen tartalmakat eltávolítani, továbbá bármely kedvezményt korlátozni vagy megvonni, valamint megtenni a szükséges technikai vagy jogi lépéseket a további jogsértés megelőzése érdekében.


74.Az ALSO jogosult továbbá a felhasználói fiókot felfüggeszteni vagy törölni, ezáltal korlátozni a Felhasználó hozzáférését a HP Marketplace szolgáltatásaihoz vagy a Felhasználót kizárni ezen szolgáltatásokból, ha a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási, törvényességi felügyeleti vagy kényszertörlési eljárás indul, adószámát felfüggesztik vagy törlik.


75.Az ALSO továbbá jogosult korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználói fiókot és a Viszonteladót kizárni a HP Marketplace szolgáltatásaiból, ha a Vásárlói értékelések, visszajelzések, panaszok alapján a Viszonteladóval által a HP Marketplace-en megkötött szerződésekkel, az az alapján nyújtott bármely szolgáltatással, a Viszonteladó tevékenységével kapcsolatosan minőségi kifogások merülnek fel.


76.Amennyiben feltételezhető, hogy a Felhasználók a HP Marketplace megkerülésével kívánják a Termékeket értékesíteni vagy megvásárolni, az ALSO jogosult korlátozni, felfüggeszteni vagy törölni a felhasználói fiókot és a Felhasználót kizárni a HP Marketplace szolgáltatásaiból, továbbá jogosult követelni a szerződésszegéssel és annak feltárásával összefüggésben felmerült kárai és költségei megtérítését.


77.Az ALSO a fenti intézkedéseit saját diszkrecionális döntése alapján azonnali hatállyal vagy határidő tűzésével gyakorolhatja. Az ALSO a fenti intézkedéseiről a Felhasználót legkésőbb az intézkedés megtételével egyidejűleg értesíti. Az ALSO nem köteles az intézkedését megindokolni. A Felhasználó az intézkedést nem jogosult vitatni, bármilyen esetleges vitatás nem érinti az intézkedés végrehajthatóságát. Az ALSO a fenti intézkedésekért a Felhasználó felé semmilyen kártérítési vagy kártalanítási kötelezettséggel nem tartozik, e körben ALSO minden felelősségét kizárja.


78.A felhasználói fiók bármely fenti okból történő törlése a HP Marketplace használatára létrejött szerződés azonnali hatályú felmondásnak minősül, ennek megfelelően a felhasználói fiók törlésével egyidejűleg az ALSO és a Felhasználó között a HP Marketplace használatára létrejött szerződés megszűnik.


79.A felhasználói fiók törlése a felhasználói fiók Felhasználó részére történő elérhetetlenné tételével valósul meg, nem jelenti azonban a felhasználói fiókban rögzített adatok törlését. Az ALSO fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználói fiókban rögzített adatokat archiválja annak érdekében, hogy az adatok a felhasználói fiókon keresztül megkötött szerződések, tranzakciók teljesítésével kapcsolatos későbbi esetleges jogviták érdekében, legalább a törvényes elévülési időn belül, vagy jogvita esetén az azt érintő bírósági vagy hatósági eljárás jogerős befejezéséig rendelkezésre álljanak. Az ALSO a törölt felhasználói fiókból a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint szolgáltat adatot a felek, a bíróságok és hatóságok részére.XVII.A Weboldal és a Felhasználási Feltételek módosítása


80.Az ALSO bármikor jogosult a Weboldalt és a HP Marketplace-t és azok felépítését egyoldalúan, erre vonatkozó külön értesítés nélkül módosítani, megváltoztatni, egyes funkciókat, szolgáltatásokat részben vagy egészben törölni vagy új funkciókat létrehozni. Az ALSO jogosult továbbá a HP Marketplace egyes szolgáltatásaira, funkcióira vonatkozó speciális feltételeket meghatározni, amelyek a Felhasználási Feltételek részét képezik abban az esetben is, ha azok esetlegesen külön dokumentumban találhatók meg.


81.A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az ALSO bármikor jogosult a Felhasználási Feltételeket 15 (tizenöt) napos előzetes értesítés mellett módosítani. A módosításról az ALSO a HP Marketplace-en keresztül küld értestést és azt a HP Marketplace-en teszi elérhetővé, illetve az ALSO a Felhasználókat külön, elektronikus levélben is értesítheti. A módosítás nem érinti az erre vonatkozó értesítés közléséig leadott megrendelések teljesítését, ezen megrendeléseket továbbra is a megrendelés leadásakor hatályos Felhasználói Feltételek rendelkezései szerint kötelesek a Felhasználók teljesíteni.


82.Amennyiben a Felhasználó a Felhasználási Feltételek módosítását nem fogadja el, az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult az ALSO-val a HP Marketplace használatára létrejött szerződést felmondani, amely esetben a szerződés a 15 (tizenöt) nap elteltével megszűnik. A felmondásra egyebekben a XII. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


83.Abban az esetben, ha a módosításra jogszabályváltozás vagy hatósági kötelezés ad okot, továbbá abban az esetben, ha a módosításra a HP Marketplace-t és/vagy a Felhasználókat fenyegető károsodás megelőzése vagy elhárítása érdekében van szükség, az ALSO jogosult a módosítást a fent meghatározottnál rövidebb határidővel vagy azonnali hatállyal hatályba léptetni.XVIII.Egyéb rendelkezések


84.Irányadó jog


A Felhasználási Feltételekre és annak használatára vonatkozóan az ALSO és a Felhasználók között létrejött szerződésekre a magyar jogot, elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


85.Nyelv


A Felhasználási Feltételek, valamint a HP Marketplace szolgáltatásai tárgyában az ALSO és a Felhasználók között létrejött szerződések nyelve a magyar.


86.Részleges érvénytelenség


A Felhasználási Feltételek, valamint a HP Marketplace szolgáltatásai tárgyában az ALSO és a Felhasználók között létrejött szerződések bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága nem eredményezi a Felhasználási Feltételek vagy a szerződés többi rendelkezésének érvényességét, hatályát vagy végrehajthatóságát.


87.A megszűnést követően is alkalmazandó rendelkezések


A Felhasználási Feltételek azon rendelkezései, amelyek tartalmukat és céljukat tekintve a szerződés megszűnését követően is kötik a feleket, a felhasználói fiók törlését követően is alkalmazandók, ideértve különösen a felelősségkorlátozásra, a titoktartásra, a személyes adatok védelmére és a szellemi alkotások vérelmére, valamint a jogviták rendezésére vonatkozó rendelkezéseket.


88.Jogviták


88.1.A Felhasználási Feltételek, valamint a HP Marketplace szolgáltatásai tárgyában az ALSO és a Felhasználók között létrejött szerződésekkel kapcsolatosan az ALSO és a Felhasználók közötti jogvitákra a rendes magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A bíróságok határkörét és illetékességét a polgári perrendtartástól szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései határozzák meg.


88.2.A HP Marketplace-en keresztül megkötött szerződésekkel kapcsolatosan a Felhasználók közötti jogvitákban ALSO és a HP nem vesznek részt. Amennyiben bármely Felhasználók között jogvita merülne fel, a Felhasználók kötelesek ezen jogvitákkal kapcsolatosan az ALSO-t és a HP-t minden követelés és igény alól haladéktalanul mentesíteni. A mentesítésnek azonnalinak és az adott jogviszonnyal kapcsolatosan teljeskörűnek kell lennie, és ki kell terjednie valamennyi követelésre és igényre, beleértve a nem ismert igényeket és követeléseket is.


88.3.Amennyiben a Felhasználó által a HP Marketplace-en másik Felhasználóval megkötött szerződésével kapcsolatosan elkövetett szerződésszegés, egyéb jogsértés vagy a HP Marketplace nem rendeltetésszerű használata miatt az ALSO-val vagy a HP-vel szemben bármely személy követelést vagy igényt érvényesít, a szerződésszegő Felhasználó köteles ALSO-t és a HP-t ezen követelés vagy igény alól haladéktalanul mentesíteni. A mentesítésnek azonnalinak és az adott jogviszonnyal kapcsolatosan teljeskörűnek kell lennie, és ki kell terjednie valamennyi követelésre és igényre, beleértve a nem ismert igényeket és követeléseket is.


89.Jognyilatkozatok


A Felhasználó szerződésszegése esetére jogszabály vagy a Felhasználási Feltételek által biztosított valamely jog ALSO részéről történő nem gyakorlása vagy részleges gyakorlása nem jelenti, hogy ALSO az érintett jogáról lemondott volna és nem akadálya annak, hogy ALSO ezen jogát vagy annak korábban nem gyakorolt részét a későbbiek során gyakorolja.


90.Értesítések


A HP Marketplace szolgáltatásaival kapcsolatos nyilatkozataikat az ALSO és a Felhasználók egymás irányában írásban kötelesek megtenni. Írásbeli kommunikációnak minősül az elektronikus levél útján tett jognyilatkozat is. Az ALSO a jognyilatkozatai megtételére jogosult a Felhasználó által a regisztráció során megadott kapcsolattartási adatokat felhasználni.


A nyilatkozat, értesítés, közlés akkor tekintendő megérkezettnek, illetve kézbesítettnek, ha:

a)az személyes kézbesítés útján történik: amikor a másik Fél aláírásával igazoltan átvette, vagy az átvételt igazolhatóan megtagadta;

b)az postai úton történik (beleértve a nemzetközi kézbesítési szolgáltatásokat is, mint pl. FedEx, DHL stb.): amikor azt a címzett Fél átvette; a postai úton megküldött felmondást vagy egyéb egyoldalú nyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az nem kereste, elköltözött, a címzett ismeretlen, a megadott címen nem található, cím ismeretlen, vagy bármilyen egyéb – a kézbesítés sikertelenségét igazoló - jelzéssel érkezett vissza), az iratot a kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni;

c)az elektronikus úton történik: azt követő munkanapon, hogy a címzett részére az elektronikus levél megküldésre került.


91.A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. sz. melléklet: Az online fizetési rendszerekre vonatkozó speciális szabályok


Budapest, 2022. Február 17.1. sz. melléklet: Az online fizetési rendszerekre vonatkozó eltérő rendelkezések


Amennyiben a Viszonteladó részt kíván venni a HP Marketplace által felajánlott online fizetési rendszerben, és az erre vonatkozó szerződést a PayPro SA-val megköti, a Viszonteladó köteles az alábbi szabályokat is betartani.


I.Fogalommeghatározások


Bankkártya Elfogadó Rendszer
bankkártya kibocsátókhoz csatlakozott szervezetek, amelyek közös márkanév alatt tevékenykednek

Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszer

a PayPro SA és a Bankkártya Elfogadó Rendszer közötti tranzakciók elszámolásában közreműködő köztes szervezet

II.Általános szabályok


1.Tilos a Viszonteladónak részt vennie jogszabály által tiltott tevékenységekben, tilos olyan termékeket és szolgáltatásokat ajánlania vagy értékesítenie, amelyeknek az EU területén vagy bármely tagállam területén való forgalmazását jogszabály tiltja, ideértve különösen a hamisított termékeket és/vagy olyan termékeket, amelyek harmadik személyek tulajdonosi jogait sérti, továbbá nem folytathat a jelen melléklethez csatolt listában felsorolt tiltott tevékenységeket, illetve nem vehet részt az ugyanott felsorolt iparágakban, valamint nem értékesíthet olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek tekintetében az ALSO, a PayPro SA, a Bankkártya Elfogadó Rendszerek vagy Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek diszkrecionális jogkörben eljárva úgy ítélik meg, hogy az hátrányosan hatna vagy káros lenne a jó üzleti hírnevükre.


2.A Viszonteladók nem használhatják a HP Marketplace-t jogszabály által tiltott tranzakciók utáni fizetések elfogadására, jogsértő, tiltott, engedély nélküli vagy harmadik személyek jogait sértő tartalmak terjesztésére, továbbá olyan tartalmak terjesztésére, amelyek hátrányosan hathatnak az ALSO, a PayPro SA, a Bankkártya Elfogadó Rendszerek vagy a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek jó üzleti hírnevére. A Viszonteladók kötelesek szavatolni, hogy az általuk a HP Marketplace-en értékesített termékek vagy szolgáltatások eredetiek és nem sértik harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, továbbá, hogy jogosultak ezen termékek és szolgáltatások értékesítésére.


3.A Viszonteladók kötelesek betartani a bankkártyák elfogadására vonatkozó eljárásokat és kötelesek a Bankkártya Elfogadó Rendszerek szabályait betartani. A HP Marketplace-en értékesített termékek/szolgáltatások ellenértékét kizárólag olyan bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni, amelyeket a PayPro SA elfogad, és kizárólag a kártyán feltüntetett lejárati időben. Minden tranzakcióhoz jóváhagyás szükséges (azaz a bankkártyás fizetés nem fogadható el a bankkártyát kibocsátó bank jóváhagyása nélkül). Nem hajtható végre a tranzakció, ha a bankkártya érvénytelen, zárolt vagy kétség merül fel a tranzakció jóváhagyását illetően. A Viszonteladó nem jogosult visszautasítani a bankkártyás fizetést a fizetés összegére tekintettel vagy bármely összegszerű korlátozást bevezetni a bankkártyás fizetés alkalmazásával kapcsolatosan.


4.A Viszonteladók kötelesek a cégnevükre, székhelyükre, URL-címükre, a kártyabirtokosok részére nyújtott szolgáltatásaik körére, a tényleges tulajdonosok személyében bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok változását bejelenteni és az erre vonatkozó információkat az ALSO, a PayProSA, a Bankkártya Elfogadó Rendszerek és a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek részére, kérésükre, megküldeni.


5.Amennyiben a Viszonteladó nem teszi lehetővé a megvásárolt Termékek visszaküldését/a szolgáltatások lemondását, a Viszonteladó köteles erről a kártyabirtokost a tranzakciót megelőzően tájékoztatni. Amennyiben a kártyabirtokos nem kap a visszaküldésről/lemondásról megfelelő tájékoztatást, a Viszonteladó köteles külön visszaküldési vagy lemondási díj felszámítása nélkül elfogadni a visszaküldést/lemondást.

6.A Viszonteladó a kártyabirtokosok által jóhiszeműen végrehajtott tranzakciókat fogadhatja csak el. A Viszonteladó nem fogadhat el olyan tranzakciókat, amelyekről tudja vagy tudnia kellene, hogy csalárd vagy a kártyabirokos felhatalmazása nélkül történik.


7.A Viszonteladók tudomásul veszik, hogy a PayPro SA, a Bankkártya Elfogadó Rendszerek és a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek fenntartják a jogukat arra, hogy ne fogadják el a bankkártyás fizetést, vagy a HP Marketplace-en végrehajtott bármely tranzakció feldolgozását felfüggesszék vagy megtagadják a Viszonteladó által végzett üzleti tevékenység miatt, vagy a PayPro SA, a Bankkártya Elfogadó Rendszerek vagy a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek által meghatározott kritériumok alapján.III.PayPro SA részére fizetendő jutalék


8.A Viszonteladók tudomásul veszik, hogy a PayPro SA a tranzakciók kezeléséért és elszámolásáért jutalékra és egyéb díjakra jogosult, a Viszonteladó és a PayPro SA között létrejött külön megállapodás szerint.


9.A Viszonteladók tudomásul veszik, hogy a jutalékot és egyéb díjakat a PayPro SA közvetlenül vonja le a kártyás tranzakciókból a Viszonteladót megillető összegekből.


10.A viszonteladók tudomásul veszik, hogy a PayPro SA jogosult a Viszonteladót megillető összegekből az olyan korábban teljesített tranzakciók összegét is levonni, amelyek során megsértették az itt meghatározott szabályokat vagy a kártyakibocsátó jogos reklamációval élt.


11.A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a PayPro SA fenntartja a jogát arra, hogy az általa a Viszonteladó felé teljesített, esedékes fizetésekből levonjon minden olyan díjat, bírságot vagy büntetést, amely abból ered, hogy a Viszonteladó megsértette a Bankkártya Elfogadó Rendszerek szabályait.IV.Dokumentációk


12.Az ALSO vagy a PayPro SA kérésére a Viszonteladó köteles haladéktalanul, de nem később, mint 14 (tizennégy) napon belül rendelkezésre bocsátani a kártyabirtokos által vásárolt árukról kiállított nyugtát, valamint a szállítólevelet (vagy ezeknek megfelelő dokumentumokat). Amennyiben a terméket nem a kártyabirtokos veszi át személyesen az értékesítés helyén, a kiszállítást követően a Viszonteladó köteles a termék átadását igazoló szállítólevelet megőrizni, és panasz esetén köteles azt az ALSO, a PayPro SA és a Bankkártya Elfogadó Rendszerek kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani. A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a postára adás nem elegendő indok a kártyakibocsátó banknál benyújtott panasz elutasításához.


13.A Viszonteladó köteles a végrehajtott tranzakcióra vonatkozó dokumentumokat legalább a tranzakció időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrizni, és köteles ezen dokumentumokat az ALSO, a PayPro SA és a Bankkártya Elfogadó Rendszerek kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani. Ez a kötelezettség a Viszonteladót azt követően is köti, hogy megszűnt a részvétele az online fizetési rendszerben és/vagy a HP Marketplace-en.


14.ALSO, PayPro SA és a Bankkártya Elfogadó Rendszerek jogosultak minden olyan dokumentumról másolatot kapni, amelyek szükségesek az egyedi tranzakciókkal kapcsolatos kártyabirtokosi panaszok elbírálásához (pl. megállapodások, számlák, javítási költség kalkulációk, áruk/szolgáltatások teljesítésének igazolásai stb.). Ezeket a dokumentumokat a Viszonteladók kötelesek a tranzakció időpontját követő legalább 2 (kettő) évig megőrizni, és az ALSO, a PayPro SA és a Bankkártya Elfogadó Rendszerek kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani. Ez a kötelezettség a Viszonteladót azt követően is köti, hogy megszűnt a részvétele az online fizetési rendszerben és/vagy a HP Marketplace-en.


15.A Viszonteladó köteles, az ALSO, a PayPro SA és a Bankkártya Elfogadó Rendszerek kérésére azon szolgáltatások teljesítésének igazolására vonatkozó dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, amelyek ellenértékét bankkártyával egyenlítették ki.


16.A fentiek szerinti, a vonatkozó számlák és dokumentumok rendelkezésre bocsátásának elmulasztása esetén a PayPro SA jogosult a tranzakció összegét a Viszonteladóra terhelni.V.Felelősség


17.A HP Marketplace-en végrehajtott bankkártyás fizetések szabályszerűségéért a Viszonteladó felel.


18.A Viszonteladó nem támaszthat semmilyen követelést az ALSO-val vagy a PayPro SA-val szemben azért, mert nem kapott meg valamely kifizetést vagy az kifizetésre vonatkozó valamely levonásért, kivéve, ha a bank visszautasítja valamely tranzakció teljesítését a korábbi jóváhagyás ellenére.


19.ALSO nem felelős a Viszonteladók által a kártyabirtokosok részére a HP Marketplace-en keresztül értékesített termékekért, szolgáltatásokért vagy azok tartalmáért, beleértve az áruk/szolgáltatások típusát, kategóriáját vagy minőségét.


20.ALSO erre vonatkozó kifejezett eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában szintén nem vállal semmilyen felelősséget azért, hogy a Viszonteladók betartják a jelen 1. sz. mellékletben foglalt szabályokat és kötelezettségeket. Abban az esetben, ha az ALSO a Viszonteladók valamely kötelezettségszegéséért harmadik személy felé helytáll (beleértve a PayPro SA, a Bankkártya Elfogadó Rendszerek vagy a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek felé a Viszonteladók helyett való teljesítést vagy helytállást is), a Viszonteladó köteles ALSO-t haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni minden ilyen, az ALSO által vállalt vagy teljesített fizetési kötelezettség, vagy egyéb kötelezettség alól, és köteles ALSO részére haladéktalanul megfizetni minden, az ALSO által bármely harmadik fél részére a Viszonteladó szerződésszegése miatt korábban megfizetett összeget, valamint ALSO ezt meghaladó esetleges kárát.


21.A Viszonteladó vállalja, hogy mentesíti ALSO-t az ALSO ellen harmadik személyek (beleértve különösen a PayPro SA-t, a Bankkártya Elfogadó Rendszereket vagy a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszereket) által támasztott minden olyan követelés alól, amelyek a Viszonteladó itt meghatározott kötelezettségei megszegéséből erednek. Erre tekintettel a Viszonteladó köteles megfizetni ALSO részére az ALSO által bármilyen alapon elfogadott vagy kifizetett követelés teljes összegét, továbbá köteles megtéríteni minden veszteséget, kárt, potenciális veszteséget és kárt, költséget és kiadást, eljárási költséget és a jogi képviselet költségeit is. Amennyiben a követelések alóli, jelen pontban írt mentesítés nem lehetséges vagy ALSO egyéb veszteségeket is elszenved a harmadik személyek (beleértve különösen a PayPro SA-t, a Bankkártya Elfogadó Rendszereket vagy a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszereket) felé történő helytállására tekintettel, a Viszonteladó köteles az ALSO által elszenvedett teljes veszteséget megtéríteni.


22.A Viszonteladó a fenti fizetési kötelezettségeit haladéktalanul, de legkésőbb ALSO első felszólítására, 15 (tizenöt) napon belül köteles teljesíteni. 
Az 1. sz. melléklet függeléke: Tiltott tevékenységek, iparágak listája


-légitársaságok,

-pornográfiával foglalkozó üzlet,

-erotikus tárgyú internetes vagy telefonos szolgáltatás (telefonszex vonalak stb.),

-masszázsszalon,

-topless vagy go-go klubok és bárok,

-felnőtt könyvesboltok,

-modellügynökségek,

-escort vagy házasságközvetítő szolgáltatások,

-erotikus hang/video,

-illegális termékek/szolgáltatások vagy ezekhez kapcsolódó szolgáltatások,

-illegális tevékenységek támogatása vagy megkönnyítése,

-negatív opciót kínáló vállalkozás a szolgáltatások megújítására ingyenesen vagy alacsony áron,

-online játékok,

-szerencsejáték bármely formája,

-a következő értékesítési módszereket alkalmazó szektorok: házaló ügynök, piramis és multi-level értékesítési rendszerek amelyek direkt marketinget alkalmaznak, faxos és telefonos megrendeléseken alapuló üzletek, készpénz előleg felajánlása (ide nem értve a pénzügyi intézmények ajánlatait) ügyfélszolgálaton keresztül közvetlen értékesítők termékeinek megvásárlása érdekében, levél láncok, amelyek arra ösztönzik a potenciális kártyabirokosokat, hogy másik személy javára adományozzanak és erre bíztatnak másokat is, levél láncok;

-csekkbeváltás,

-követelésbehajtó ügynökségek vagy követelésbehajtással foglalkozó vállalkozások,

-pénzváltók,

-online társkeresés,

-adósságrendezés,

-kábítószerrel kapcsolatos eszközök,

-e-pénztárcák,

-garanciakiterjesztés,

-székhely, bérelt helyiség, telefonvonal stb. nélkül működő cégek/szervezetek,

-jövendölés, jóslás stb.,

-ajándékok, díjak, sorsolások vagy versenyek, mint vásárlást ösztönző eszközök,

-gyors meggazdagodás lehetőségét biztosító üzletek,

-horoszkópok,

-illegális szerencsejáték, beleértve az online szerencsejátékot,

-befektetési programokat kínáló üzlet,

-szerencsejáték, lottó,

-kábítószerek és származékaik értékesítése,

-árengedményt vagy speciális ösztönzőt kínáló társaságok,

-pénz transzfert kínáló üzletek,

-jelzálog módosítás/védelem/csökkentés,

-dohánytermékek interneten keresztül történő értékesítése,

-receptre kapható gyógyszerek távértékesítése,

-fegyverek értékesítése interneten keresztül,

-P2P fizetések elősegítése pl. eBay, PayPal, Western Union stb. név alatt,

-táplálékkiegészítők (pl. vitaminok, öregedés elleni szerek)

-ingatlan szemináriumok,

-fogadás,

-illegálisnak vagy tiltottnak minősülő termékeket kínáló telemarketing társaságok,

-terrorizmus támogatása bármilyen formában,

-kártyás fizetések közvetítése,

-jegyirodák,

-ingatlan time share,

-védett fajok kereskedelme,

-diszkont kuponokat kínáló szervezetek pl. utazási kedvezmények, turizmussal kapcsolatos telemarketing vagy feliratkozás,

-felnőtt tartalmakat értékesítő kereskedők,

-szerencsejátékkal foglalkozó távértékesítő kereskedők,

-gyógyszerek távértékesítésével foglalkozó kereskedők,

-dohánytermékek távértékesítésével foglalkozó kereskedők,

-bármely olyan tevékenység, amely sérelmes lehet a PayPro SA, a Bankkártya Elfogadó  Rendszerek vagy a Bankkártyás Fizetést Feldolgozó Rendszerek reputációjára.