VII.A Termékek kiszállítása


22.17.A Termékek Vásárlók részére történő kiszállításáért minden esetben kizárólag a Viszonteladó felel.


22.18.Amennyiben a megrendelt Termékekhez kapcsolódóan a Vásárló Viszonteladói Szolgálatást is megrendelt, ezen Termékeket a Viszonteladó szállítja ki a Vásárló részére. Amennyiben a szállítást a Viszonteladó végzi, a Viszonteladó határozza meg a Termékek kiszállításának elérhető módjait, határidejét, feltételeit és díjait, amelyeket a HP Marketplace a megrendelés leadása előtt megjeleníti. A Viszonteladó a Vásárló által a megrendelés során kiválasztott szállítási módnak megfelelő feltételek szerint köteles a megrendelt Terméket a Vásárló részére kiszállítani. Abban az esetben, ha a HP Marketplace valamely Termék tekintetében meghatározott kiszállítási határidőt határoz meg, és a Viszonteladó az adott Termékre vonatkozóan a megrendelést változatlan feltételekkel visszaigazolja, köteles a kiszállítást a HP Marketplace által meghatározott kiszállítási határidőben teljesíteni.


22.19.Amennyiben a megrendelt Termékekhez kapcsolódóan a Vásárló nem rendelt meg Viszonteladói Szolgáltatást, ezen Termékeket az ALSO szállítja ki a Vásárló részére a Viszonteladó nevében. ALSO a Termékeket a Vásárló által a megrendelés leadása során kiválasztott szállítási módnak megfelelően szállítja ki, az ALSO által mindenkor alkalmazott szállítási feltételek szerint. A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelt Termékek ALSO általi kiszállítása nem hoz létre közvetlen jogviszonyt az ALSO és a Vásárló között, ennek megfelelően amennyiben a kiszállítás bármely hibájával kapcsolatosan a Vásárlónak bármilyen panasza vagy követelése lenne, ezen panaszával vagy követelésével a Viszonteladóhoz kell fordulnia. A kiszállítás díjait a Vásárló a Viszonteladó részére fizeti meg, amelyet a Viszonteladó köteles az ALSO-val elszámolni.


22.20.A Termékek kiszállításra történt feladásáról a Viszonteladó a Vásárlót minden esetben köteles értesíteni. A Vásárló elfogadja, hogy a HP Marketplace-en keresztül leadott és visszaigazolt megrendelés több részletben is kiszállításra kerülhet.


22.21.A Vásárló vagy a Vásárló által a Termékek átvételére meghatalmazott személy köteles jelen lenni a kiszállítás helyén és idejében a Termékek átvétele érdekében.


22.22.A Termékek átadása minden esetben a megfelelő kísérő okmányok átadása mellett történik. A Termékeket az összes gyártói alkatrésszel és (amennyiben alkalmazandó) szoftverekkel, továbbá a jogszabályok által előírt használati útmutatókkal és jótállási feltételekkel (jótállási jeggyel) kell átadni. A Termékekkel együtt a Vásárlónak át kell adni a vásárlásról kiállított számlát, kivéve, ha annak külön megküldése korábban vagy legkésőbb a kiszállítással egyidejűleg megtörtént.


22.23.A Termékhez kapcsolódó dokumentumok (beleértve különösen a használati utasítást és a jótállási jegyet) nyelve minden esetben a kiszállítási ország nyelve, kivéve, ha a Vásárló ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a Viszonteladó ezen kötelezettségét megszegi, az ALSO és/vagy a HP által biztosított, megfelelő nyelvű változatok Vásárló kérésére történő, későbbi rendelkezésre bocsátásának költségeit köteles megtéríteni.


22.24.A Termékek tulajdonjogát a Viszonteladó ruházza át a Vásárlóra, e tekintetben a HP-t vagy az ALSO-t semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli. A Termékek tulajdonjoga átszállásának időpontját a Viszonteladó határozza meg.